سایت بیمه پاکت
تکمیل درمان

تکمیل درمان گروهی کارکنان

تعداد بیمه شده : 22

شهر آذرشهر

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 2000000 ریال

منقضی شده

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه : عمر گروهی
تعداد نفرات : 23

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت پاکت بسته

منقضی شده

مشاهده
باربری

بیمه باربری وارداتی

مبدا : استانبول
ارزش مورد بیمه : 50,000 ( دلار آمریکا )

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 11111111 ریال

منقضی شده

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه :
تعداد نفرات : 23

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت پاکت بسته

منقضی شده

مشاهده
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - چک

نوع بیمه : ثالث
تعداد پرسنل : 300

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 2500000 ریال

منقضی شده

مشاهده
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - اقساط

نوع بیمه : ثالث و بدنه
تعداد پرسنل :

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 39000000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مناقصات بیشتر...
مناقصات بیمه ای پاکت

مناقصات به تفکیک رشته

تبلیغات تبلیغات