سایت بیمه پاکت
تکمیل درمان

تکمیل درمان گروهی کارکنان

تعداد بیمه شده : 545

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

زمان باقیمانده 3 روز تا پایان

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید کاغذ و مقوا از بازیافت ضایعات کارتن کاغذ و مقوا
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 222,000,000,000

شهر مبارکه

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 18000000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره

نوع فعالیت : تولید کاغذ و مقوا از بازیافت ضایعات کاغذ کارتن ومقوا
تعداد کارکنان ثابت : 90

شهر مبارکه

تعداد پیشنهاد 3

کمترین قیمت 17800000 ریال

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید رنگ
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 75,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
تکمیل درمان

تکمیل درمان گروهی کارکنان

تعداد بیمه شده : 430

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : کارخانه تولید دارو
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 53,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
مناقصات بیشتر...
مناقصات بیمه ای پاکت

مناقصات به تفکیک رشته

تبلیغات تبلیغات