سایت بیمه پاکت
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه : عمر و حوادث گروهی
تعداد نفرات : 742

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید کفش
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 120,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه : عمر و حوادث گروهی
تعداد نفرات : 210

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 183250000 ریال

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید ظروف پلاستیکی دارویی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 25,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 2

کمترین قیمت 64400000 ریال

منقضی شده

مشاهده
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - چک

نوع بیمه : ثالث
تعداد پرسنل : 750

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 8400000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

پیشرفت فیزیکی : گودبرداری
زیر بنا (متر) : 2750

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 27550000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مناقصات بیشتر...
مناقصات بیمه ای پاکت
معافیت مشاغل و نمایندگان بیمه از ارسال صورت معاملات فصلی

1 322

اخبار بیمه

معافیت مشاغل و نمایندگان بیمه از ارسال صورت معاملات فصلی

به استناد رای صادره، مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مالیاتهای مستقیم، از ارسال صورت معاملات فصلی معاف شدند.

سه شنبه 29 بهمن 1398

مناقصات به تفکیک رشته

تبلیغات تبلیغات