سایت بیمه پاکت
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - اقساط

نوع بیمه : ثالث و بدنه
تعداد پرسنل : 455

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

زمان باقیمانده 18 روز تا پایان

مشاهده
تکمیل درمان

تکمیل درمان گروهی کارکنان

تعداد بیمه شده : 488

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

زمان باقیمانده 18 روز تا پایان

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه :
تعداد نفرات : 230

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

زمان باقیمانده 15 روز تا پایان

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید کفش صنعتی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 230,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 120000000 ریال

زمان باقیمانده 13 روز تا پایان

مشاهده
تکمیل درمان

تکمیل درمان گروهی کارکنان

تعداد بیمه شده : 545

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید کاغذ و مقوا از بازیافت ضایعات کارتن کاغذ و مقوا
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 222,000,000,000

شهر مبارکه

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 18000000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مناقصات بیشتر...
مناقصات بیمه ای پاکت

مناقصات به تفکیک رشته

تبلیغات تبلیغات