معافیت مشاغل و نمایندگان بیمه از ارسال صورت معاملات فصلی

اخبار بیمه

معافیت مشاغل و نمایندگان بیمه از ارسال صورت معاملات فصلی

به استناد رای صادره، مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مالیاتهای مستقیم، از ارسال صورت معاملات فصلی معاف شدند.

سه شنبه 29 بهمن 1398

خبر نامه سایت پاکت

برای عضویت در خبرنامه پاکت و دریافت جدیدترین مطالب، ایمیل خود را وارد کنید