اعتراض انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران به جذب نماینده

اخبار بیمه

اعتراض انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران به جذب نماینده

تصویر نامه اعتراض هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران به بخشنامه سرعت بخشیدن به فرآیند جذب نماینده حقیقی بیمه

یکشنبه 8 مهر 1397

هیئت مدیره محترم انجمن صنفی کارفرمائی نمایندگان بیمه ایران ( کلیه استانها)


با سلام و احترام


عطف به بخشنامه ۵۰۰۲۱۵ مورخ 97/6/22 مدیریت محترم امور نمایندگان در خصوص سرعت بخشیدن به فرآیند جذب نمایندگان حقیقی و با عنایت به اینکه این امر مورد اعتراض کلیه انجمنهای صنفی استانی و تبع آن هیئت مدیره کانون قرار گرفته است همچنین با توجه به برنامه کانون برای مذاکره با مدیر عامل محترم شرکت و اعضاء محترم هیئت مدیره برای اعتراض به این بخشنامه و با توجه به حساسیت موضوع و جلسه اعضای محترم کانون که متعاقب آن در تاریخ 97/7/8 با مسئولین ذیربط برگزار می گردد خواهشمند است نامه اعتراض آن استان با قید فوریت نهایتا تا ساعت ۱۱ مورخ 97/7/8 به این کانون ارسال گردد.با تشکر و تجدید ارادت


هیأت مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمائی نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه ایران


رئیس : ابوالفضل سعیدی                                                                              
خبر نامه سایت پاکت

برای عضویت در خبرنامه پاکت و دریافت جدیدترین مطالب، ایمیل خود را وارد کنید