چرا باید بیمه مسئولیت ساختمانی داشته باشیم؟

مقالات بیمه

چرا باید بیمه مسئولیت ساختمانی داشته باشیم؟

بیمه مسئولیت ساختمانی یکی از انواع بیمه مسئولیت است که بیمه گذار را در قبال خسارات جانی و مالی که ممکن است در هر کدام از مراحل مختلف عملیات ساختمانی ( گود برداری ، تخریب ، ساخت و ساز و …) اتفاق بیافتد را تحت پوشش قرار می دهد.

یکشنبه 1 مهر 1397

مسئول بودن همه افراد در قبال جایگاه ها و موقعیت های مختلف  شغلی که قرار داریم . نیاز ما را برای داشتن آرامش خاطر در مقابل افراد مختلف جامعه پررنگ تر می کند که داشتن بیمه مسئولیت می تواند کمک شایانی د راین راستا باشد. بیمه مسئولیتساختمانی یکی از انواع بیمه مسئولیت است که بیمه گذار را در قبال خسارات جانی و مالی که ممکن است در  هر کدام از مراحل مختلف عملیات ساختمانی ( گود برداری ، تخریب ، ساخت و ساز و …) اتفاق بیافتد را تحت پوشش قرار می دهد. 
چرا باید بیمه مسئولیت ساختمانی باید داشته باشیم؟ هدف اصلی این بیمه نامه مربوط  به مسئولیت کارفرما نسبت به کلیه کارگران  مشغول به کار در پروژه می باشد  که اگر خسارتی اتفاق بیافتد که مسئول این اتفاق کارفرما باشد ، حتی بدون رای دادگاه و مراجع قانونی این خسارت پرداخت می شود.

البته مانند سایر بیمه نامه ها ، بیمه گذار حتما باید تمامی موارد ایمنی را در کارگاه و محیط کار رعایت نماید ، البته قبل از صدور بیمه نامه کارشناس بیمه برای  چک نمودن کلیه موارد از قبیل ایمنی محل کار ، خسارات احتمالی به ساختمان های مجاور و … محل مورد بیمه را بازدید می کند  . و شرکت بیمه مسئولیتی در قبال اتفاقات و حوادثی که خارج از کنترل بیمه گذار  مانند سیل و زلزله ، رانش زمین و … باشد را پوشش نمی دهد.

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی :
خسارات تحت پوشش در بیمه مسئولیت ساختمانی شامل موارد زیر است:
-خسارات مربوط به فوت
-خسارات جانی و هزینه های پزشکی و نقص عضو
-خسارات مالی
خسارات دیگری که در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند بر اساس کلوزهای این بیمه نامه می باشد که  قبل از زمان صدور بیمه نامه بر روی فرم پیشنهاد بیمه توسط خود بیمه گذار انتخاب می شود. با استفاده از این پوشش ها خسارات زیر تحت پوشش قرار می گیرند:
-خسارات مربوط به ترک خوردگی و یا ریزش ساختمان های مجاور در اثر گود برداری اتفاق بیافتد.
-همه خسارات وارد شده به تاسیسات و تجهیزات ساختمان های مجاور پروژه که در اثر گودبرداری باشد
-خساراتی که به خاطر اجرای پروژه به تاسیسات شهری همچون لوله های گاز و آب و … وارد شود.
-خساراتی که بر اثر سقوط مصالح و غیره به خودروهای اطراف ساختمان مورد بیمه  وارد شود
-آسیب هایی که به اماکن و اموال عمومی در مجاورت ساختمان مورد احداث وارد شود
-خسارات جانی ، فوت و نقص عضو که به عابران اطراف محل احداث ساختمان ، همسایه های مجاور محل احداث ، افراد ثالثی که در محل حادثه وارد آید .
-پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای ماموریت های خارج از کارگاه کارکنان
-پوشش بیمه مسئولیت برای حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی
-پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال خسلرات جانی وارد به اشخاص ثالث
-پوشش بیمه مسئولیت در قبال سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی
-پوشش بیمه ای برای مهندسین ناظر ، پیمانکاران فرعی و مشاوران
-پوشش بیمه مسئولیت برای کارکنان در اماکن وابسته به محیط کار
-پوشش افزایش دیات برای سال های آتی
-پوشش بیمه ای در قبال کارکنان ناشی از حوادث غیرمرتبط با فعالیت
-پوشش بیمه ای پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
-پوشش بیمه مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت مازاد بر دیه اول
در همه فعالیت های ساختمانی اگر هرگونه حادثه ای اتفاق بیافتد مسئول این  حادثه و خسارت کارفرما است ، و خود کارفرما موظف است که همه خسارات وارده را جبران کند . پرداخت دیه و جبران هزینه های درمانی و جراحتی  هزینه سنگینی را برای کارفرما ها ایجاد می کند که با داشتن بیمه مسئولیت ساختمانی  همه فشارهای روانی و مالی پروژه کاهش پیدا می کند.

 

خبر نامه سایت پاکت

برای عضویت در خبرنامه پاکت و دریافت جدیدترین مطالب، ایمیل خود را وارد کنید