معافیت مشاغل و نمایندگان بیمه از ارسال صورت معاملات فصلی

اخبار بیمه

معافیت مشاغل و نمایندگان بیمه از ارسال صورت معاملات فصلی

به استناد رای صادره، مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مالیاتهای مستقیم، از ارسال صورت معاملات فصلی معاف شدند.

سه شنبه 29 بهمن 1398

 

صورت معاملات فصلی یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین اسناد و گزارشات مالی مربوط به شرکت‌ها در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. این سند به منظور ایجاد عدالت مالیاتی تعریف و در قانون مالیاتی کشور لحاظ شده است. به این منظور اداره مالیات برای دریافت مالیات های مستقیم و ایجاد عدالت در این راه  مسئول دریافت اسنادی از مودیان مالیاتی است.

بنا بر تعریف ماده ۹۵ قانون مالیاتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند تا در زمان انجام معاملات خرید و فروش و هر گونه کنش و واکنش مالی از صورت حساب های فروش استفاده نموده و اطلاعات صورت حساب، شماره اقتصادی و مواردی از این دست را در این صورت معاملات فصلی وارد نمایند. این صورت حساب های معاملات فصلی باید در پایان هر فصل به شعبه اداره مالیاتی محل برای بررسی ارائه می شود.

به موجب ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به ارائه فهرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی شده اند و طبق تبصره 3 این ماده وضع آیین نامه اجرایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده است.

بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات میباشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی  .

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرائی ماده ۹۵ قانون محسوب میشوند.

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده .

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر شده است: « احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد 167، 191، 202، 230 تا 233 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27؍11؍1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است ...» نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها، مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده 169 قانون یاد شده شده اند، بنابراین بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 به استناد رای صادره، مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مالیاتهای مستقیم، از ارسال صورت معاملات فصلی معاف شدند.

با توجه به قرار گرفتن نمایندگان و کارگزاران حقیقی بیمه در بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی، نمایندگان بیمه نیز همچون سایر مشاغل مشمول این بند از ارائه صورت معاملات فصلی معاف شدند. 

 

بنابراین ماده 9 قانون مذکور به شکل زیر اصلاح میگردد:

اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی میباشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی  .

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرائی ماده ۹۵ قانون محسوب میشوند.

 

لذا با توجه به تاریخ اعمال مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه جرایم موضوع ماده 169 در خصوص عدم ارائه گزارش مالیات فصلی و یا تاخیر در ارسال این گزارش مورد بخشودگی قرار خواهند گرفت.

 

معافیت مشاغل و نمایندگان بیمه از ارسال صورت معاملات فصلی       رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف بند ج ماده 9 معافیت نمایندگان بیمه از ارسال صورت معاملات فصلی

خبر نامه سایت پاکت

برای عضویت در خبرنامه پاکت و دریافت جدیدترین مطالب، ایمیل خود را وارد کنید