نمونه سوالات مصاحبه های آزمون کارگزاری رسمی بیمه مرکزی سال 1396

آموزش بیمه

نمونه سوالات مصاحبه های آزمون کارگزاری رسمی بیمه مرکزی سال 1396

تعریف و اصطلاحات رایج در بیمه جهت مطالعه و آمادگی متقاضیان شرکت در مصاحبه های آزمون اخذ مجوز کارگزاری بیمه مرکزی سال 1396

جمعه 20 مهر 1397

 

تعریف اصطلاحات رایج در بیمه

 

عقد بیمه چه عقدیست؟ (تعریف بیمه از دیدگاه حقوقی)

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد

متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

عقد بیمه عقدی لازم است عقدی معوض است - عقدی الحاقی است عقدی اتفاقی است عقدی مستمر است.

 

(تعریف بیمه از دیدگاه مالی) :

بیمه ابزاری برای تبدیل هزینه های غیرقابل پیش بینی به هزینه های قابل پیش بینی است.

 

شرایط اساسی صحت عقدچیست؟ 

طبق قانون مدنی ایران برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:

 1. قصد طرفین و رضای آنها

 2. اهلیت طرفین

3. موضوع معینی که مورد معامله باشد

4. مشروعیت جهت معامله این شرایط اساسی است و نبودن هر کدام موجب بطلان قرارداد می‌شود و درست مانند این است که عقدی واقع نشده باشد

 

انواع بیمه چه هستند؟

بیمه های اجتماعی بیمه های بازرگانی

 

بیمه های اجتماعی چه بیمه ایست و موارد تحت پوشش آن چیست؟

تأمین اجتماعی از وظایف دولت هاست و معمولا این تأمین از طریق بیمه های اجتماعی میسر می باشد.

موارد تحت پوشش آن عبارت است از:

بارداری بیکاری بازنشستگی حوادث و بیماری ها از کارافتادگی کمک هزینه ازدواج و عائله مندی غرامت دستمزد

 

انواع بیمه های بازرگانی چه هستند و توسط چه کسانی عرضه میشوند؟

بیمه های اموال مسئولیت - اشخاص

در بیمه های اموال، موضوع بیمه دارایی ها و اموال می باشد.

بیمه های بازرگانی توسط مؤسسات بیمه عرضه می شود.

 

بیمه اتکایی چیست؟

بیمه اتکایی نوعی از عملیات بیمه ایست که به موجب آن بیمه گر اتکایی در مقابل دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه، قسمتی یا تمام تعهدات بیمه گذار اتکایی (واگذارنده) در مقابل بیمه گذاران او را به عهده میگیرد.

بزرگترین بیمه گر بیمه اتکایی در دنیا، در انگلستان می باشد.

 

نماینده بیمه  کیست؟

شخص حقیقی یا حقوقی است که مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می باشد.

یا

شخصی حقیقی یا حقوقی است که پس از اخذ مجوز فعالیت از یک شرکت بیمه در مقابل دریافت کارمزد یا هزینه صدور به عرضه خدمات بیمه در یک یا چند رشته و به نمایندگی از جانب یک شرکت بیمه طرف قرارداد همان شرکت می پردازد.

 
دلال بیمه (کارگزار بیمه) کیست؟

شخصی حقیقی یا حقوقی است که طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعالیت دلالی بیمه را از بیمه مرکزی دارد و در ازای دریافت کارمزد مجاز به انجام فعالیت های واسطه گری و ارائه مشاوره خدمات بیمه مستقیم  برای متقاضی خدمات بیمه نسبت به اخذ پوشش بیمه ای به هریک از شرکت های بیمه مراجعه کند

شغل کارگزار منحصرأ ارائه خدمات بیمه ای می باشد.

 

بیمه‌گر(مؤ سسه بیمه) کیست؟

بیمه‌گر شخصی است حقوقی که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه است که در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد.

در ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری چنین آمده: عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت

تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد و این افراد نمیتوانند بیش از 20 درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانی را دارا باشند.

 

عرضه کننده بیمه چه کسانی هستند؟

شامل مؤسسه بیمه ، نماینده بیمه و دلال رسمی (کارگزار) بیمه است.

 

متقاضی خدمات بیمه ای کیست؟

شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور دریافت خدمات بیمه ای به عرضه کننده بیمه مراجعه می کند.

 



بیمه شده  کیست؟

فردی که با بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است و مشخصات وی در بیمه نامه یا قرارداد بیمه ذکرگردیده است.

 

بیمه گذار کیست؟

شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه یا قرارداد بیمه ذکرگردیده و متعهد به پرداخت حق ‌بیمه است.

 

ذینفع کیست؟

شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی که بعنوان ذینفع از سرمایه بیمه یا مستمری یا غرامت بیمه توسط بیمه گذار در زمان حیات او تعیین میشوند و بیمه گر متعهد به اجرای این ترتیب است و مشخصات وی در بیمه نامه  یا قرارداد بیمه ذکر گردیده است. 

 

بیمه  نامه یا قرارداد بیمه چیست ؟

سندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار و شرایط عقد بیمه است.

 

فرم پیشنهاد بیمه چیست؟

مجموعه پرسش‌هایی است که بیمه گر به منظور شناسایی نیازهای بیمه ای، کسب اطلاعات در مورد موضوع بیمه ، ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق‌بیمه از متقاضی خدمات بیمه یا نماینده وی می پرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضاء آن توسط بیمه‌گذار یا نماینده وی، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود.

 

 

 

حق ‌بیمه چیست؟

 وجهی که بیمه گزار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت وارده به موضوع بیمه در صورت وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.

 

موضوع بیمه چیست؟

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد.

 

موضوع بیمه ای : 

آنچه موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه قرار میگیرد قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه) است. بنابراین خطر را موضوع بیمه، و آنچه را که در مقابل خطر بیمه میشود را مورد بیمه می نامیم

 

طبق قانون بیمه چه مواردی باید در  بیمه نامه صراحتأ قید شود؟ 

1-    تاریخ انعقاد قرارداد   

۲- اسم بیمه گر و بیمه گذار  

۳- موضوع بیمه   

۴- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است

۵- ابتدا و انتهای بیمه   

۶- حق بیمه 

۷- میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

 

 

در حال حاضر چند شرکت بیمه در ایران داریم؟

در حال حاضر 32 شرکت بیمه در ایران مشغول به فعالیت هستند :

 1. بیمه آرمان
 2. بیمه آسیا
 3. بیمه اتکایی ایرانیان
 4. بیمه البرز
 5. بیمه امید
 6. بیمه ایران
 7. بیمه ایران معین
 8. امید کیش
 9. بیمه پارسیان
 10. بیمه پاسارگاد
 11. بیمه تجارت نو
 12. بیمه خاورمیانه
 13. بیمه تعاون
 14. بیمه توسعه
 15. بیمه حافظ
 16. بیمه حکمت صبا
 17. بیمه دانا
 18. بیمه دی
 19. بیمه رازی
 20. بیمه سامان
 21. بیمه سرمد
 22. بیمه سینا
 23. بیمه کارآفرین
 24. بیمه کوثر
 25. بیمه ما
 26. بیمه معلم
 27. بیمه ملت
 28. بیمه میهن
 29. متقابل کیش
 30. متقابل اطمینان متحد قشم
 31. بیمه نوین

 

آغاز فعالیت بیمه در ایران چه سالیست؟

سال 1289

(نخستین بار در سال ۱۲۸۹ دو مؤسسه روسی به تأسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند)

 

تاریخ تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران چه سالیست؟

بیمه ایران تاریخ تأسیس ۱۵ آبان ۱۳۱۴ (شرکت سهامی بیمه ایران)

 

نخستین قانون بیمه در ایران مصوب چه سالیست؟

قانون بیمه مصوب 7/2/1316 در 36 ماده

 

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی چه شرکتی است؟

درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام "بیمه شرق " تاسیس شد.

 

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چه تاریخی تصویب شد؟

مصوب 30/03/1350 در 77 ماده

 

قانون اداره امور شرکت های بیمه در چه تاریخی تصویب شد؟

 مصوب سال 1367

 

قانون تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی در چه تاریخی تصویب شد؟

مصوب شهریور ماه 1380

 

خصوصی سازی شرکت های بیمه های دولتی در چه تاریخی انجام شد؟

سال 1388

 

قدیمی ترین بیمه؟

بیمه های حمل و نقل دریایی به عنوان اولین بیمه در جهان شناخته می شوند و بعد از حادثه آتش سوزی عظیم در سال 1666 میلادی در لندن، بیمه آتش سوزی بعد از بیمه حمل و نقل دریایی به عنوان دومین رشته بیمه در جهان مدرن متولد شد.

 

قدیمی ترین شرکت بیمه؟

قدیمی ترین شرکت بیمه در ایران، شرکت سهامی بیمه ایران سال 1314

قدیمی ترین شرکت بیمه در دنیا، شرکت بیمه لویدز

 

در حال حاضر چند تا آیین نامه داریم؟

 96 تا آیین نامه داریم

 

آیین نامه های مورد نیاز برای مصاحبه بیمه مرکزی:

آیین نامه 92 - آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ در52 ماده

 (آیین نامه سابق کارگزاری، آیین نامه شماره 6 نام داشت در 45 ماده مصوب 24/2/1352 )

آیین نامه 75 آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، مصوب 6/6/1391 در 30 ماده

(آیین نامه سابق نمایندگی، آیین نامه 57 نام داشت)

آیین نامه 54 آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر

آیین نامه 81 مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای، مصوب 15/12/1391 در 10 ماده

آیین نامه 83 آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی، مصوب 24/2/1392 در 16 ماده

آیین نامه 71 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها مصوب 23/3/1391 در 33 ماده

آیین نامه 21 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجار، مصوب 27/8/1366 در 34 ماده

آیین نامه 53 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی، مصوب 9/12/1384 در 24 ماده

آیین نامه 68 آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری، مصوب 22/9/1390

آیین نامه 74 آیین نامه بیمه های درمان، مصوب 24/5/1391 در 19 ماده

آیین نامه 79 شرایط عمومی بیمه باربری، مصوب 26/10/1391 در 19 ماده

آیین نامه 84 شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص، مصوب 22/3/1392 در 20 ماده

آیین نامه 80 - شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان، مصوب 3/11/1391 در 27 ماده

آیین نامه 82 - شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 27/1/1392 در 21 ماده

آیین نامه 87 - شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی، مصوب 27/3/1393 در 18 ماده

آیین نامه 62 - شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی، مصوب 17/9/1389

آیین نامه 51 قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی، مصوب 18/9/1382

قانون بیمه شخص ثالث - قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 

 


قصور : کوتاهی (غیر عمدی)

تقصیر : عمدی

تصادف : برخورد ناگهانی دو جسم

تصادم : به هم کوبیده شدن و ساییده شدن دو جسم

فسخ : ناظر به آینده است. (اثرش از حالا به بعد شروع میشود.)

ابطال : ناظر به گذشته است. ( اثرش از اول برمیگردد و از همون روز اول باطل می باشد.)

مال منقول : مال قابل انتقال شدن

مال غیر منقول : مال غیر قابل انتقال شدن

 

ریسک چیست؟

احتمال وقوع خسارت یا احتمال تحقق خسارت را ریسک می گویند.

 

خطر چیست؟

عامل ضرر یا شرایطی که موجب ایجاد حادثه شود خطر نامیده میشود.

در واقع عامل ضرر (خطر) به عنوان علت خسارت تعریف می شود.

 

مخاطره چیست؟

وضعیتی است که احتمال تحقق خسارتی را ایجاد کرده و یا آن را افزایش می دهد.

یا عبارت است از عواملی که حادثه تلقی نمی شوند اما زمینه احتمال وقوع حوادث و بروز خسارت را آماده می کنند و یا شرایطی هستند که دارای پتانسیل صدمه رساندن می باشند.

 

 

 

حادثه چیست؟

حادثه اتفاقیست که در اثر یکی از خطرات واقع می شود.

 

خسارت چیست؟

ما به تفاوت (اختلاف) ارزش مال قبل از وقوع حادثه و بلافاصله بعد از وقوع حادثه

 

خطر

مخاطرات

سیل ، طغیان رودخانه ، رانش زمین

نزدیک بودن ساختمان به مسیل رودخانه

طوفان در دریا

حمل و نقل دریائی

 زلزله

وجود گسل نزدیک ساختمان ، نوع سازه

آتش سوزی

فرسودگی و عیب سیم برقی ، نشت گاز، نزدیک بودن مکان ساختمان به پمپ بنزین

فوت

بیماری ، حادثه ، کهولت سن

تصادف اتومبیل

سرعت، خواب آلودگی ، لغزنده بودن جاده



چه بیمه اموالی اصل غرامت شامل حالش نمیشود؟

آثار هنری

و در باربری ( شاید قسمتی)

 

چه بیمه هایی اصل غرامت شامل حالش نمیشود؟

بیمه عمر و حوادث ( بیمه حوادث قسمت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی)

 

 

بیمه مضاعف چیست؟

وقتی شیئی یا مالی که قیمت معینی دارد با همان بها نزد چند شرکت بیمه ، بیمه شود ، آنرا بیمه مضاعف گویند. (مانند بیمه عمر که با یک مبلغ میتوان در چند شرکت بیمه با همان شرایط بیمه نمود ولی باید به شرکت بیمه اطلاع داد.)

(بیمه ثالث و بدنه بیمه مضاعف نمیتوانند داشته باشند و بیمه آتش سوزی هم تا حدودی می تواند.)

 

بیمه مازاد چیست؟

در این بیمه نامه برای جلوگیری از افزایش هزینه های بیمه گر حداقلی از خسارت را بیمه گذار پرداخت می کند.

 

شرایط عمومی بیمه نامه چیست؟

مجموعه شرایط قانونی و اصول بیمه‌ای غیر قابل تغییر و اجرا پذیر به وقت نیاز را شرایط عمومی بیمه می گوییم. 

یا

قسمتی از مندرجات بیمه‌نامه به صورت چاپی است که برای هر رشته بیمه ای، به صورت یکسان برای کلیه بیمه گزاران، توسط بیمه گر بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی نوشته می شود. شرایط عمومی شامل مواردی از قبیل تعاریف و اصطلاحات، مقررات حاکم بر طرفین قرارداد، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، خطرات اصلی تحت پوشش‌، خطرات استثناء شده، شرایط فسخ، انفساخ و ابطال بیمه‌نامه و نحوه حل اختلافات احتمالی آتی است.

 

شرایط خصوصی بیمه نامه چیست؟

قسمتی از مندرجات بیمه نامه، شامل شرایط و اطلاعات خاص و ویژه و ‌یا پوشش‌های اضافی یا حذفی است که بین بیمه گر و بیمه‌گذار معین، توافق می گردد. در صورت تعارض بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی، شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است.

و
مجموعه شرایط منحصر به هر قرارداد بیمه‌ای را شرایط خصوصی بیمه گوییم

 

شرایط پیوست بیمه نامه چیست؟

متون استانداردی که معمولاً توسط نهادهای بین‌المللی بیمه برای هر یک از رشته‌های بیمه به صورت شرایط استاندارد یا کلوز بیمه‌ای تدوین و در عرف بین‌الملل حاکم بوده و به بیمه‌نامه پیوست می‌شود و جزء لاینفک آن محسوب می‌گردد. شرایط پیوست بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است.


اصل نفع بیمه ای

اصل نفع بیمه‌ای به طور خلاصه عبارت است از ذینفع بودن بیمه‌گذار در بقاء آنچه بیمه می‌نماید، به بیان دیگر بیمه‌گذار می‌بایست در صورتی که مورد بیمه در معرض خطر قرار گیرد. ضرر و زیان ببیند و از سالم ماندن آن نفع ببرد. صرف مالکیت بیمه‌گذار موجب نفع بیمه‌ای نمی‌گردد، بلکه داشتن نفع در عدم تحقق خطر شخص را دارای نفع بیمه‌ای می‌نماید.

مثلاً مستأجر نسبت به عین مستأجره (منظور مورد اجاره می باشد)، دارای نفع بیمه‌ای است و می‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اقدام نماید


اصل حد اعلای حسن نیت

عقد بیمه مبتنی بر حسن نیت طرفین عقد یعنی بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. در عقد بیمه حسن نیت دارای اهمیت زیادی است که می‌بایست در کلیه مراحل اعتبار عقد بیمه و حتی قبل از صدور بیمه‌نامه نیز رعایت گردد. با توجه به اصل حسن نیت بیمه‌گذار می‌بایستی هنگام صدور بیمه‌نامه کلیه اطلاعاتی را که از مورد بیمه دارد و به درستی و با حسن نیت کامل به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت تشدید خطر حین مدت اعتبار بیمه‌نامه نیز بیمه‌گذار بایستی مراتب را به اطلاع بیمه‌گر برساند همچنین هنگام وقوع خسارت بیمه‌گذار موظف است با حسن نیت کامل کلیه اطلاعات لازم برای رسیدگی خسارت را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

 

اصل غرامت : 

اصلی در بیمه که به موجب آن بیمه گر تلاش میکند تا بیمه گذار را در همان شرایط مالی که درست قبل از وقوع خسارت داشته است قرار دهد.

بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. 

بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد. 

اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفاده بیمه گذار شود، فساد ایجاد می کند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارت های عمدی.

قلمرو اجرای اصل جبران خسارت محدود به بیمه های اموال و بیمه های مسئولیت (تا حدودی) است و در مورد بیمه های اشخاص (بیمه های عمر و حادثه جسمانی) اعمال نمیشود زیرا از یک سو در بیمه های اشخاص، نگرانی خسارت های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست.

در بیمه های زیان ، بیمه گذار برای دریافت خسارت باید

اولاً، ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است. زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه گر ملزم به ایفای تعهد خود در قبال بیمه گذار خواهد بود

ثانیاً، ثابت کند که حادثه موضوع بیمه برای وی ایجاد خسارت کرده است زیرا صرف تحقق حادثه موضوع بیمه، بیمه گر را به ایفای تعهدی ملزم نمی کند بلکه تنها حادثه خسارت آور است که با وقوع آن بیمه گر باید تعهد خود را انجام دهد

ثالثاً، بیمه گذار باید ثابت کند بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، یعنی خسارت، معلول حادثه موضوع بیمه بوده است. زیرا بیمه گر هرگونه خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نمی کند، بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیماً در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد. مثلاً اگر مورد بیمه ای در مقابل خطر آتش سوزی بیمه شده باشد ولی مورد بیمه قبل از وقوع آتش سوزی در نتتیجه حادثه دیگری مثل زلزله ویران شده باشد و حادثه آتش سوزی در پی زمین لرزه تغییری در میزان خسارت نداده باشد تبعاً بیمه گر هم الزامی به جبران خسارت ندارد. زیرا فرض بر این است که خسارت ناشی از زمین لرزه بیمه نشده است ولی اگر بر اثر آتش سوزی نیز خسارتی وارد آید آن قسمت از خسارت که صرفاً ناشی از آتش سوزی باشد جبران پذیر خواهد بود

رابعاً، بیمه گذار باید موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند. زیرا صدور بیمه به تنهایی دلیل وجود یا ارزش شیء مورد بیمه در زمان تحقق حادثه موضوع بیمه نیست. حتی چنانچه بیمه گر در هنگام صدور بیمه نامه وجود و ارزش مورد بیمه را تأیید کرده باشد، این تکلیف از بیمه گذار ساقط نمی شود. زیرا ممکن است بعد از روئت بیمه گر در ارزش یا وجود مورد بیمه تغییری حاصل شده باشد.

 

اصل جانشینی  یا اصل قائم مقامی :

به موجب این اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانونی که ممکن است به علت آن حادثه متوجه بیمه گذار شده باشد به بیمه گر منتقل می شود .

و یا انتقال کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث که به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر، به بیمه گر

 و یا اصل جانشینی از اصطلاحات بیمه است و به موجب این اصل پس از جبران هر خسارت، تمام حقوق قانونی که ممکن به علت آن حادثه متوجه بیمه‌گذار شده باشد به بیمه‌گر منتقل می‌شود.

در مواقعی که در حادثه‌ای مسئول ایجاد خسارت مشخص باشد بیمه گذار حق دارد که خسارت خود را از مسئول حادثه مطالبه نماید. در صورت جبران خسارت توسط بیمه‌گر، بدیهی است به موجب اصل غرامت بیمه‌گذار نمی‌تواند

از مسئول ایجاد حادثه نیز خسارت دریافت کند چون موجب نفع و استفاده وی می‌شود.

به این جهت در قراردادهای بیمه اموال قید می‌شود در مواردی که حادثه مسئول مشخصی دارد، خسارت توسط بیمه‌گر جبران شود و سپس بیمه‌گر از حقی که بیمه‌گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده کند، بنابراین با پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر، حقوق بیمه‌گذار در مقابل مسئول خسارت به بیمه‌گر واگذار می‌گردد و بیمه‌گر می‌تواند اقدام‌های لازم را جهت وصول مبلغ خسارت از مسئول حادثه به عمل آورد. قلمرو اجرای اصل جانشینی      در بیمه‌های اموال است. بنابراین اصل جانشینی در بیمه‌های عمر، حادثه جسمانی و تا حدودی مسئولیت کاربرد ندارد.

بیمه گر فقط پس از پرداخت خسارت و یا قبول پرداخت آن، صاحب این حق میشود.

 

اصل علت نزدیک یا سبب بلافصل خسارت

بر طبق اصل علیت، می‌بایستی بین خطر یا حادثه بیمه شده و خسارت مورد ادعای بیمه‌گذار رابطه علت و معلولی باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه شده باشد. زیرا بیمه‌گر جبران خسارت را به هر دلیل و علتی که باشد تعهد نمی‌نماید و نرخ حق بیمه را جهت علت و یا علل خاص و براساس تعهد خود محاسبه نموده است.

برای مثال در صورتی که کارخانه‌ای در مقابل خطر آتش‌سوزی بیمه گردد و زلزله جزو خطرات بیمه شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حریق شود، بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت ناشی از حریق ندارد زیرا علت خسارت حریق زلزله است که جزء تعهدات بیمه‌گر نمی‌باشد

در واقع علت غالب، علت اصلی خسارت است و همیشه یک ارتباط مستقیم میان علت اصلی و خسارت ایجاد شده وجود دارد.

 

اصل تعدد بیمه ای:

اصل تعدد بیمه اظهار می دارد که فقط در صورتی تعدد بیمه نامه روی یک موضوع بیمه مجاز است که مجموع سرمایه های بیمه بیمه نامه های متعدد از ارزش موضوع بیمه بیشتر نباشد.

در واقع طبق اصل تعدد بیمه ای، یک شخص نمی تواند یک ریسک را بیشتر از یک بار برای یک مورد بیمه ای بیمه کند.

 

اصل مشارکت:

اصل مشارکت بدان معنی است که بیمه گذار ریسکی را نزد چند شرکت بیمه تحت پوشش قرار میدهد و بیمه گر در زمان وقوع خسارت این حق را دارد که برای پرداخت خسارت از بیمه گران دیگر طلب مشارکت کند و هر کدام از آنها بایستی به اندازه سهمی که از ریسک مورد نظر دارند، خسارت را پرداخت کنند. (این سهم لزوما برابر نیست.)

در واقع اصل مشارکت در پرداخت خسارت برای این است که در زمان خسارت بار مسئولیت بین بیمه گرانی که یک ریسک را تحت پوشش قرار داده اند، به طور منصفانه تقسیم شود.

این اصل، اصل غرامت را تقویت میکند چون در صورت اجرا نشدن اصل مشارکت، بیمه گذار میتواند بنا به ریسک های متعددی که در شرکت های بیمه تحت پوشش قرار داده است بعد از وقوع خسارت و دریافت خسارت از تمامی شرکت ها، سود ببرد و برای او ایجاد درآمد و ثروت کند که این موضوع با اصل غرامت مغایرت دارد و اجرای اصل مشارکت باعث تقویت اصل غرامت میگردد.

اما درمورد بیمه نامه های سرمایه ای مانند بیمه حوادث شخصی صادق نیست چون در این بیمه نامه ها، صرف نظر از تعداد بیمه نامه های موجود، ذی نفعان میتوانند کل خسارت و سرمایه فوت را از هر یک از بیمه گران به طور جداگانه مطالبه کنند.

شرط مشارکت مستلزم نفع بیمه ای، خطر و موضوع بیمه مشترک در همه بیمه نامه هاست.

 

کارمزد آتش سوزی برای نماینده و کارگزار حقیقی چه مقدار است؟

آتش سوزی منازل مسکونی 25 درصد آتش سوزی غیر صنعتی 15 درصد - آتش سوزی صنعتی 10 درصد

 

کارمزد باربری برای نماینده و کارگزار حقیقی چه مقدار است؟

باربری کالاهای وارداتی 10 درصد کالاهای داخلی و صادراتی 15 درصد به نفع بانک 5 درصد

در مواردی که بیمه نامه باربری توسط بانک افتتاح کننده اعتبار تمدید شود، بیمه گر میتواند 50 درصد از کارمزد حق بیمه بیمه نامه تمدیدی باربری را به بانک  و مابه التفاوت آن را به کارگزار یا نماینده پرداخت کند.

 

کارمزد بدنه برای نماینده و کارگزار حقیقی چه مقدار است؟

برای وسائط نقلیه سواری 10  درصد بارکش 7 درصد   اتوبوس و مینی بوس 6 درصد

 

کارمزد ثالث برای نماینده و کارگزار حقیقی چه مقدار است؟

کارمزد بیمه شخص ثالث 4 درصد

 

کارمزد مسئولیت برای نماینده و کارگزار حقیقی چه مقدار است؟

کارمزد بیمه مسئولیت (بجز کشتی و هواپیما) 25 درصد

 

کارمزد حوادث برای نماینده و کارگزار حقیقی چه مقدار است؟

حوادث انفرادی 28 درصد حوادث گروهی 25 درصد

 

کارمزد درمان برای نماینده و کارگزار حقیقی چه مقدار است؟

درمان انفرادی 15 درصد درمان گروهی 10 درصد

 

کارمزد کشتی و هواپیما برای نماینده و کارگزار حقیقی چه مقدار است؟

3 درصد

 

هزینه صدور برای نمایندگان چه مقدار است؟

در صورتی که مجوز صدور داشته باشند به میزان حداکثر 5 درصد و برای بیمه شخص ثالث حداکثر معادل 4 درصد

 

پرداخت کارمزد به نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه تا چه سقفی مجاز می باشد؟

حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد نمیتواند از 35 درصد حق بیمه تجاوز کند و بیشتر از این میزان غیر مجاز و ممنوع است.

 

کارمزد قابل پرداخت توسط مؤسسات بیمه در مواردی که در آیین نامه 83 پیش بینی نگردیده است چگونه است؟

مؤسسات بیمه مکلفند نسبت به مواردی که در این آیین‌نامه‌‌ کارمزدی برای آن پیش‌بینی نگردیده است قبل از پرداخت کارمزد، موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جلب نمایند.

 

موسسات بیمه بعد از پرداخت کارمزد به نماینده بیمه و کارگزار رسمی بیمه، در صورتیکه حق بیمه کاهش یا افزایش داشته باشد میزان کارمزد چه تغییری میکند؟

در صورتی که به هر علت میزان حق بیمه بیمه‌نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.

 

کارمزد عمر برای نماینده و کارگزار حقیقی چه مقدار است؟

بیمه های عمر با حق بیمه سالانه:

حداکثر 75 درصد حق بیمه سال اول مشروط بر اینکه از 30 در هزار سرمایه فوت تجاوز نکند.

برای سال اول 40 درصد حق بیمه وصولی و برای سالهای دوم تا پنجم هر سال 15 درصد حق بیمه وصولی

بیمه های عمر با حق بیمه یکجا:

حدکثر 2 درصد حق بیمه

بیمه های عمر زمانی:

بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی: حداکثر 25 درصد حق بیمه وصولی

بیمه های خطر فوت ساده زمانی گروهی: حداکثر 10 درصد حق بیمه وصولی

 

موسسات بیمه در رشته های زندگی می توانند به نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه بابت هزینه وصول حق بیمه چه میزان پرداخت کنند؟

مؤسسات بیمه می‌توانند جز در موارد بیمه‌های با حق بیمه یکجا حداکثر ۳ درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و یا مامورین وصول پرداخت نمایند.

 

حداکثرکارمزد قابل پرداخت به کارگزار رسمی بیمه در رشته های زندگی و غیر زندگی چه میزان است؟

حداکثر کارمزد قابل پرداخت در رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی به کارگزار رسمی بیمه حقیقی معادل صد در صد کارمزد نماینده حقیقی و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به کارگزار رسمی بیمه حقوقی معادل صد در صد کارمزد به نماینده حقوقی میباشد.

 

طبق آیین نامه 71 عرضه کننده ی بیمه چه تعهداتی در قبال بیمه گذار دارد؟

عرضه‌ کننده بیمه‌ موظف است کلیه اطلاعات ضروری در مورد پوشش های بیمه ‌، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، میزان حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدودیت های بیمه‌نامه، تاریخ شروع و انقضای بیمه‌نامه و نحوه ارایه خدمات بیمه‌ای و سایر توضیحات لازم را به متقاضی خدمات بیمه به صورتی مناسب (نظیر مکتوب، الکترونیکی و غیره) اعلام نماید. این اطلاعات باید به گونه ای ارایه شود که مقایسه خدمات بیمه ای را از نظر قیمت، مدت و شرایط برای متقاضی خدمات بیمه امکان پذیر سازد.

عرضه کننده بیمه مکلف است قبل از صدور بیمه نامه، فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضاء شده دریافت و یک نسخه را درسوابق خود نگهداری نماید.

عرضه کننده بیمه باید به نحو مقتضی پیامدهای ناشی از اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقیقت از روی عمد را به اطلاع متقاضی خدمات بیمه برساند.

عرضه کننده بیمه نباید هیچ گونه اطلاعاتی مازاد بر اطلاعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط برای انجام عملیات بیمه گری ضرورت دارد از متقاضی خدمات بیمه درخواست نماید.

عرضه کننده بیمه موظف است از اطلاعات شخصی متقاضی بیمه و بیمه گزاران محافظت نموده و جز به حکم قانون از افشاء و ارائه آن به اشخاص ثالث خودداری نماید.

 عرضه‌کننده بیمه موظف است بیمه‌گذار را متوجه اهمیت مطالعه مفاد قرارداد بیمه یا بیمه‌نامه جهت حصول اطمینان از تناسب پوشش بیمه با نیاز خود نماید.

عرضه کننده بیمه موظف است بیمه‌نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه گذار تسلیم نماید.

عرضه کننده بیمه در صورت مراجعه بیمه گذار برای دریافت خسارت باید مدارک لازم جهت بررسی و رسیدگی به خسارت، فرآیند و مدت زمان رسیدگی، نحوه جبران خسارت و رویه های داخلی حل و فصل شکایات را به زیان دیده و بیمه گذار ارائه دهد.

عرضه کننده بیمه در صورت تغییر آدرس باید بیمه گذار را مطلع کند.

در صورتی که بیمه گذار درخواست تغییر در پوشش بیمه ای یا تغییر در شرایط بیمه نامه داشت باید تغییرات را طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه انجام دهد.

در صورتی که بیمه گذار درخواست صدور بیمه اامثنی داشت باید در اسرع وقت و حداکثر یک هفته برای صدور بیمه المثنی با لحاظ سوابق بیمه گذار اقدام کند.

فروش اجباری بیمه‌ به هر طریقی ممنوع است. در صورت اثبات فروش اجباری بیمه نامه، شرکت بیمه مکلف است در صورت درخواست بیمه گزار بیمه نامه های صادره را باطل، حق‌بیمه های دریافتی را عیناً مسترد نماید.

 

 تهیه و تنظیم : جناب آقای دکتر محمد جواد روستا سکه روانی

 

 

خبر نامه سایت پاکت

برای عضویت در خبرنامه پاکت و دریافت جدیدترین مطالب، ایمیل خود را وارد کنید