چگونه دفتر نمایندگی بیمه تاسیس کنیم ؟

آموزش بیمه

چگونه دفتر نمایندگی بیمه تاسیس کنیم ؟

مراحل اخذ نمایندگی بیمه و کد کارگزاری بیمه مرکزی

پنج شنبه 7 آذر 1398

چگونه دفتر نمایندگی بیمه تاسیس کنیم ؟ 

اگر دارای مدرک تحصیلی دیپلم (البته نیاز به موافقت شرکت بیمه دارد )یا لیسانس هستید باید این مسیر را طی کنید :

الف :دارای سابقه کار مفید بیمه ای که در سیستم شرکت ثبت شده می باشید  در اینصورت :

در آزمون آداب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت کنید و گواهینامه قبولی دریافت کنید .جهت بالابردن بردن سطح معلومات وقبولی با نمرات بهتر در دوره های قبل از آزمون شرکت کنید .

 

ب:دارای سابقه کار بیمه ای نیستید 

۱_در دوره های آموزشی قبل از آزمون شرکت کنید  وازمون آداب را با موفقیت بگذرانید .

۲_بجای نداشتن سابقه کار ۱۶۰ساعت دوره های آموزشی جایگزین سابقه کار بگذرانید .

 

با مطالعه و بررسی به همراه قبولی آزمون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سابقه کار تایید شده یا گواهی آموزشی به شرکت بیمه مورد نظر خود مراجعه کنید .

در صورت توافق با معرفی مکان فعالیت می توانید فعالیت خود را آغاز کنید . 

 

 روال اخذ کد کارگزاری حقیقی بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱_لیسانس بیمه با دوسال سابقه کار مفید بیمه ای یا لیسانس سایر رشته های با پنج سال سابقه کار مفید بیمه ای 

 

۲_شرکت در آزمون آداب و یژه نمایندگان وکارگزاران 

 

۳_گذراندن دوره ۴۰ساعت آموزشی در پژوهشکده بیمه واخذ گواهی قبولی 

 

۴_بارگذاری مدارک قبولی ها و سوابق ومدرک تحصیلی در سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتعیین وقت مصاحبه تخصصی 

 

۵_در صورت قبولی سپردن تضمین های ایین نامه ۹۲

۶_معرفی دفتر  اداری مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷_معرفی به کلیه شرکت های بیمه واخذ کد همکاری 

 

توصیه ما : گذراندن دوره های آموزشی جامع، جهت موفقیت در آزمون ها و مصاحبه ها و بعد از شروع به کار داشتن اطلاعات کافی جهت مشاوره در فروش می باشد .

 

برداشت از کانال دکتر روستا

 

خبر نامه سایت پاکت

برای عضویت در خبرنامه پاکت و دریافت جدیدترین مطالب، ایمیل خود را وارد کنید