آموزش بیمه

مطالب آموزشی مرتبط با بیمه شامل تعاریف رشته های بیمه، روش های فروش بیمه ، روش های جذب بازاریاب بیمه، فایل های آموزشی بیمه و سایر مطالب مرتبط با آموزشی بیمه را در این قسمت مشاهده خواهید کرد

تاریخچه بیمه مهندسی

آموزش بیمه

تاریخچه بیمه مهندسی

بیمه مهندسی جزء بیمه های اموال (غرامتی) محسوب شده و خسارات فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی را جبران می نماید. در برخی از انواع بیمه نامه های مهندسی "تمام خطر" دامنه پوشش به جبران خسارات انسانی، تکنیکی و زیان های ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابد.

پنج شنبه 19 مهر 1397

خبر نامه سایت پاکت

برای عضویت در خبرنامه پاکت و دریافت جدیدترین مطالب، ایمیل خود را وارد کنید