• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید کفش
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 120,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه : عمر و حوادث گروهی
تعداد نفرات : 742

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - چک

نوع بیمه : ثالث
تعداد پرسنل : 750

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 8400000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

پیشرفت فیزیکی : گودبرداری
زیر بنا (متر) : 2750

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 27550000 ریال

منقضی شده

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه : عمر و حوادث گروهی
تعداد نفرات : 210

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 183250000 ریال

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید ظروف پلاستیکی دارویی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 25,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 2

کمترین قیمت 64400000 ریال

منقضی شده

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه : عمر و حوادث گروهی
تعداد نفرات : 330

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 2

کمترین قیمت پاکت بسته

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید ظروف پلاستیکی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 20,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 21650000 ریال

منقضی شده

مشاهده
باربری

بیمه باربری صادراتی

مقصد : دبی
ارزش مورد بیمه : 10,000 ( دلار آمریکا )

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره

نوع فعالیت : مجموعه ورزشی
تعداد کارکنان ثابت : 10

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 21655000 ریال

منقضی شده

مشاهده
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - اقساط

نوع بیمه : ثالث و بدنه
تعداد پرسنل : 455

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید کفش صنعتی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 230,000,000,000

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 120000000 ریال

منقضی شده

مشاهده