• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
تکمیل درمان

تکمیل درمان گروهی کارکنان

تعداد بیمه شده : 22

شهر آذرشهر

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 2000000 ریال

منقضی شده

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه :
تعداد نفرات : 23

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت پاکت بسته

منقضی شده

مشاهده
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - چک

نوع بیمه : ثالث
تعداد پرسنل : 300

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 2500000 ریال

منقضی شده

مشاهده
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - اقساط

نوع بیمه : ثالث و بدنه
تعداد پرسنل :

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 39000000 ریال

منقضی شده

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه : عمر گروهی
تعداد نفرات : 23

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت پاکت بسته

منقضی شده

مشاهده
باربری

بیمه باربری وارداتی

مبدا : استانبول
ارزش مورد بیمه : 50,000 ( دلار آمریکا )

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 11111111 ریال

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : کارگاه صنعتی
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 500,000,000

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 2

کمترین قیمت 2500000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

پیشرفت فیزیکی : سفت کاری
زیر بنا (متر) : 432

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 1 ریال

منقضی شده

مشاهده
باربری

بیمه باربری صادراتی

مقصد : روسیه
ارزش مورد بیمه : 10000 ( دلار آمریکا )

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

پیشرفت فیزیکی : سفت کاری
زیر بنا (متر) : 500

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 3500000 ریال

منقضی شده

مشاهده