• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
مسئولیت

مسئولیت ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

پیشرفت فیزیکی :
عرض زمین (متر) :

شهر قم

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 15000000 ریال

زمان باقیمانده 2 روز تا پایان

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

پیشرفت فیزیکی :
عرض زمین (متر) :

شهر قم

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت 0 ریال

زمان باقیمانده 1 روز تا پایان

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی :
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) :

شهر قم

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت 0 ریال

زمان باقیمانده 0 روز تا پایان

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه : عمر و حوادث گروهی
تعداد نفرات : 100

شهر قم

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 200000 ریال

منقضی شده

مشاهده
باربری

بیمه باربری وارداتی

مبدا : دبی
ارزش مورد بیمه : 3,000 ( دلار آمریکا )

شهر قم

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت 0 ریال

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره

نوع فعالیت : کارتن سازی
تعداد کارکنان ثابت : 4

شهر قم

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت 0 ریال

زمان باقیمانده 3 روز تا پایان

مشاهده
باربری

بیمه باربری صادراتی

مقصد : پاریس
ارزش مورد بیمه : 200,000 ( دلار آمریکا )

شهر قم

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 2222222 ریال

منقضی شده

مشاهده
آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی

فعالیت شغلی : تولید رنگ
مجموع سرمایه تحت پوشش (ریال) : 1,000,000,000

شهر قم

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت پاکت بسته

منقضی شده

مشاهده
باربری

بیمه باربری وارداتی

مبدا : استانبول
ارزش مورد بیمه : 2,000 ( دلار آمریکا )

شهر قم

تعداد پیشنهاد 2

کمترین قیمت 20000000 ریال

زمان باقیمانده 13 روز تا پایان

مشاهده
عمر و حوادث

عمر و حوادث گروهی کارکنان

نوع بیمه :
تعداد نفرات : 34

شهر قم

تعداد پیشنهاد 2

کمترین قیمت 10000000 ریال

زمان باقیمانده 3 روز تا پایان

مشاهده
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - اقساط

نوع بیمه : ثالث و بدنه
تعداد پرسنل : 24

شهر قم

تعداد پیشنهاد 2

کمترین قیمت 3000000 ریال

زمان باقیمانده 5 روز تا پایان

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره

نوع فعالیت : sfdg
تعداد کارکنان ثابت : 12

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 5000000 ریال

منقضی شده

مشاهده