بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه : بیمه مرهوناتی آتش سوزی صنعتی – کارگاهی - سازمانی کارگاه صنعتی به مبلغ 50،000،000 تومان همراه با فایل ضمیمهشرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
اصفهان ، البرز ، تهران ، قم همه شهرها بیمه ایران ، بیمه آسیا ، بیمه کارآفرین ، بیمه پارسیان