بیمه باربری وارداتی


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه :شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، تهران همه شهرها بیمه ایران ، بیمه آسیا ، بیمه کارآفرین