مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه : قیمت را به صورت اقساط اعلام فرماییدشرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
آذربايجان شرقي اهر ، تبريز بیمه ایران ، بیمه کارآفرین