بیمه آتش سوزی سازمانی ، صنفی و تولیدی


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه :شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
همه استان ها همه شهرها بیمه ایران ، بیمه آسیا ، بیمه کارآفرین ، بیمه سامان ، بیمه رازی ، بیمه دانا ، بیمه البرز ، بیمه معلم ، بیمه آسماری ، بیمه تجارت نو ، بیمه پارسیان ، بیمه سینا ، بیمه ملت ، بیمه خاورمیانه ، بیمه دی ، بیمه نوین ، بیمه پاسارگاد ، بیمه ما ، بیمه سرمد ، بیمه حکمت صبا ، بیمه حافظ ، بیمه میهن ، بیمه کوثر ، بیمه آرمان ، بیمه تعاون ، بیمه امید