ثالث و بدنه گروهی - چک


توضیحات مناقصه

توضیحات مناقصه : تعداد 750 تراکتور برای بیمه ثالث به صورت نقدی همه تراکتور ها فاقد بیمه نامه هستند.شرایط شرکت در مناقصه
استان های مجاز شهر های مجاز شرکت های بیمه قابل قبول
همه استان ها بیمه ایران ، بیمه آسیا ، بیمه کارآفرین ، بیمه سامان ، بیمه رازی ، بیمه دانا ، بیمه البرز ، بیمه معلم ، بیمه آسماری ، بیمه تجارت نو ، بیمه پارسیان ، بیمه سینا ، بیمه ملت ، بیمه خاورمیانه ، بیمه دی ، بیمه نوین ، بیمه پاسارگاد ، بیمه ما ، بیمه سرمد ، بیمه حکمت صبا ، بیمه حافظ ، بیمه میهن ، بیمه کوثر ، بیمه آرمان ، بیمه تعاون ، بیمه امید