• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
مسئولیت

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

پیشرفت فیزیکی : گودبرداری
زیر بنا (متر) : 2750

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 27550000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره

نوع فعالیت : مجموعه ورزشی
تعداد کارکنان ثابت : 10

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 21655000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره

نوع فعالیت : تولید کاغذ و مقوا از بازیافت ضایعات کاغذ کارتن ومقوا
تعداد کارکنان ثابت : 90

شهر مبارکه

تعداد پیشنهاد 3

کمترین قیمت 17800000 ریال

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

پیشرفت فیزیکی : گودبرداری
زیر بنا (متر) : 1200

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
مسئولیت

مسئولیت کارفرما ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی و غیره

نوع فعالیت : کارتن سازی
تعداد کارکنان ثابت : 4

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده