• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
باربری

بیمه باربری صادراتی

مقصد : دبی
ارزش مورد بیمه : 10,000 ( دلار آمریکا )

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
باربری

بیمه باربری وارداتی

مبدا : دبی
ارزش مورد بیمه : 3,000 ( دلار آمریکا )

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 0

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده
باربری

بیمه باربری صادراتی

مقصد : پاریس
ارزش مورد بیمه : 200,000 ( دلار آمریکا )

شهر تهران

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 2222222 ریال

منقضی شده

مشاهده