• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
باربری

بیمه باربری وارداتی

مبدا : استانبول
ارزش مورد بیمه : 50,000 ( دلار آمریکا )

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 11111111 ریال

منقضی شده

مشاهده
باربری

بیمه باربری صادراتی

مقصد : روسیه
ارزش مورد بیمه : 10000 ( دلار آمریکا )

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت اعلام قیمت نشده

منقضی شده

مشاهده