• مسئولیت
  • مهندسی
  • آتش سوزی
  • باربری
  • تکمیل درمان
  • عمر و حوادث
  • خودرو
  • سایر رشته ها
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - چک

نوع بیمه : ثالث
تعداد پرسنل : 300

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 2500000 ریال

منقضی شده

مشاهده
خودرو

ثالث و بدنه گروهی - اقساط

نوع بیمه : ثالث و بدنه
تعداد پرسنل :

شهر اصفهان

تعداد پیشنهاد 1

کمترین قیمت 39000000 ریال

منقضی شده

مشاهده